Agenda systeem enkel voor afspraken in de privépraktijk.

Voor DRINGENDE ZAKEN en/of ZWANGERSCHAP kunt u bellen voor afspraak TUSSEN de gewone controles.